logo

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ

Хөдөлмөрийн зах зээлийн зохистой эрэлт, нийлүүлэлт, төр хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурласан, чадамжид суурилсан сургалтын цогц үйлчилгээг олон улсын стандартын түвшинд үзүүлэх үндэсний хэмжээний "ТЭРГҮҮЛЭХ СУРГУУЛЬ" болно.

Веб хуудсаар зочлох